Tag Archives: nicotin

Hút vape có hại không ?

Theo nhiều cuộc khảo sát trên thế giới, vape ít độc hại hơn 90% thuốc lá thông thường, do thành phần có trong vape không chứa 7000 hóa chất trong đó có 69 chất được cho lá tác nhân gây bệnh ung thư trong một điếu thuốc lá. Đối với một người dùng vape thì việc sử dụng chúng an toàn hơn thuốc lá khi không gây hôi miệng, hơi thở không mùi và giảm thiểu .