Đầu Tank - RDA - RTA

Đầu RDA, RTA là những loại buồng đốt mang lại hương vị tốt nhất, lượng khói khổng lồ và chi phí rẻ hơn so với các loại đầu Tank sử dụng Coil built sẵn. Tuy nhiên để built đầu RDA, RTA các bạn cần có một chút kiến thức về Vape.

Showing all 5 results